Sme nabití energiou GGE

Sme nabití energiou GGE

Ako nabiť značku energiou?

GGE patrí k popredným slovenským energetickým skupinám. Investuje do rôznych oblastí energetického priemyslu, od výroby a distribúcie až po dodávku. Taktiež je jedným z mála energetických skupín, ktoré rozsiahlo investujú do výrobných kapacít a inovácií. Vďaka silnému finančnému zázemiu sú vyhľadávaným a stabilným investičným partnerom pri výstavbe energetických projektov.

Sme nabití energiou GGE
Sme nabití energiou GGE – krabica

Zadanie klienta

  • Zvýšiť angažovanosť zamestnancov.
  • Zvýšiť u zamestnancov hrdosť na skupinu.
  • Zlepšiť znalosti o zamestnaneckých výhodách.
  • A zlepšiť pozíciu skupiny na trhu práce.

Riešenie Generations

Sme nabití energiou GGE.
Pre GGE sme pripravili nový claim, pozicioning, brand ideu a vizuálny jazyk, schopným osloviť všetkých stakeholderov. Následne sme prišli s komunikačnými riešeniami, ktoré naplnili jednotlivé body stratégie:

1. Byť viditeľní

Hrdosť na značku budujeme zvnútra aj zvonka, ak značka komunikuje a je viditeľná v externom aj internom prostredí – zvyšuje sa tým u zamestnancov hrdosť.

2. Byť prítomní

Jednotlivé entity skupiny GGE sú rozšírené po celom Slovensku, preto sme potrebovali zabezpečiť, aby cítili prítomnosť skupiny aj v tom najvzdialenejšom podniku od sídla centrály. V komunikácii sme preto využili ako odstredivý princíp – prítomnosť komunikácie v blízkosti všetkých podnikov, tak aj dostredivý princíp – podieľanie sa všetkých podnikov a ich zamestnancov na komunikácii celej skupiny.

3. Byť známi

Využili sme množstvo nástrojov pre lepšiu informovanosť každého jedného zamestnanca. Jasnejšiu a intenzívnejšiu komunikáciu vízie, cieľov, hodnôt, zamestnaneckých benefitov, ale aj života skupiny ako takej. Zároveň v externom prostredí aj zlepšenie pozície a zatraktívnenie GGE ako zamestnávateľa na pracovnom trhu.

4. Byť hrdí

Zo zamestnancov sme urobili hrdinov kampane a cielenými aktivitami sme z nich urobili aj hrdých ambasádorov značky, čo viedlo k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi entitami a zvýšenie hrdosti ako na svoj podnik, tak aj značku celej skupiny GGE.

Čo sme teda pripravili? Internú aj externú kampaň, ktorej prijatie zamestnancami sme zatraktívnili internou zamestnaneckou súťažou. Súčasťou riešenia bol aj film a jeho efektívne deriváty, ktorý predstavuje veľkosť skupiny a jej jednotlivé entity. Hrdinami kampane sú samotní zamestnanci skupiny.  S pozitívnou odozvou sa stretol zamestnanecký merch a predstavovanie voľných pracovných pozícii prostredníctvom autentických výpovedí zamestnancov na rovnakých pracovných pozíciách.

Naše služby pre GGE

Aj tento projekt by vás mohol zaujímať

FOXCONN – Budúcnosť tvoríme my

Zistite viac
FOXCONN – Budúcnosť tvoríme my