Brand Feasibility Study

Unikátny nástroj kompletnej analýzy

Brand Feasibility Study je unikátny nástroj kompletnej analýzy značky, spoločnosti, trhu a konkurencie s návrhom konkrétnych riešení a stratégie. Zohľadňuje všetky vstupy a navrhuje optimálne opatrenia potrebné pre správne rozhodnutie, ako značku definovať a komunikovať s ohľadom na KPIs a biznis ciele.

V komunikačnej časti je jej výstupom definovanie značky ako aj idea a positioning, ktorý reprezentuje značku dovnútra firmy aj navonok, rovnako aj odporúčané mediálne náklady a ich štruktúra na dosiahnutie potrebných KPIs.

Záverečná správa obsahuje zhrnutia všetkých oblastí a odporúčania na úspešné budovanie značky.