Brand consulting s pridanou hodnotou pre váš biznis

Filozofia

Generations Apollo

Sme spoločnosť priamych, úprimných, zanietených a skúsených profesionálov

Sme spoločnosť priamych, úprimných, zanietených a skúsených profesionálov, s hlbokým a dlhoročným impaktom na marketingové, reklamné, komunikačné a biznisové prostredie na Slovensku a v strednej Európe. A toto sú hodnoty, ktorými sa riadime:

Nekompromisná úprimnosť

Sami k sebe aj k našim klientom sme brutálne úprimní a šarmantne otvorení. Chceme poznať skutočnú pravdu. Pretože ak nepoznáte pravdu o svojej značke, či firme, riadite iba svoju predstavu o nej. Môžete sa spoľahnúť, že veci vám povieme tak ako sú, aj keď sa to možno niekedy ťažko počúva. Nestrácame váš ani náš čas a smerujeme k riešeniu.

Daniel a Eva Bradáčovci

Dobrodružná hĺbka a vyvíjajúce sa know-how

Nespomaľujeme. Posúvame hranice možného. Poznanie a spoznávanie, vzdelanie a vzdelávanie, zvedavosť, hlad a túžba porozumieť sú v našej DNA. Je to nekončiaci proces. Baví nás vyznať sa vo vašom biznise a orientovať sa v ďalšej sfére. A rovnako ako dátam a prieskumom veríme aj vzájomnému pochopeniu, emočnému súzvuku a skutočným insightom.

Daniel Bradáč

Inšpirácia

Je to viac ako stratégia a dizajn. Myslíme si, že dobre zadefinovaná značka a je motorom pre inšpiráciu všetkých stakeholderov. Je to súbor zážitkov a skúseností, ktoré všetci zúčastnení s touto značkou získajú. Presne toto prinesieme pre vašu značku, vašich zamestnancov, zákazníkov, spoločnosť, pre váš biznis a pre váš úspech.

Eva Bradáčová a Daniel Bradáč