Brand Insight Interview

90 minutový, komplexný hĺbkový rozhovor o značke

Brand Insight Interview je exkluzívny 90 minutový, komplexný hĺbkový rozhovor o značke, cieľoch, vízii, ľuďoch, smerovaní firmy, kultúre a všetkom podstatnom pre biznis a firmu. Získanie kľúčového pohľadu majiteľov a manažmentu na víziu a smerovanie značky. Identifikovanie potenciálu, v ktorom vie byť značka výnimočná a excelovať a načo vedia byť hrdí zamestnanci.