Táto krajina nie je pre mladých

13. 3. 2024

 • Home
 • Blog
 • Táto krajina nie je pre mladých
Táto krajina nie je pre mladých

Prečo?

Ťažká téma, tak si ju skúsme rozobrať. Aby sme lepšie chápali podstatu toho, čo zamestnávatelia prekonávajú a prečo sa im v získavaní mladých darí ťažko, tak musíme vidieť, že štát zlyháva a nepraje mladým v perspektíve života, v príležitostiach, v rovnakom prístupe a spravodlivosti, vo vzdelávaní, v podnikaní, zaujímavých zamestnaniach, bývaní… atď.

Zamestnávatelia preto prekonávajú veľké prekážky reality, keď sa snažia ponúknuť mladým ľuďom atraktívnu prácu, ktorá im umožní žiť život, akí by aj chceli, ale prostredie, v ktorom majú žiť, užívať si, byť hrdí a rásť, ideálne nie je.

Tí najlepší sa samozrejme vždy ukážu a dokážu využívať príležitosti… alebo odchádzajú do zahraničia… ale čo tí ostatní, akí sú?

 • Podiel mladých ľudí na Slovensku kontinuálne klesá a v porovnaní s ostatnými krajinami V4 a pobaltskými štátmi máme najvyššie zastúpenie mladých ľudí, ktorí žijú v rurálnom prostredí, čo sa čiastočne odráža na ich postojoch, najmä príklonom ku konzervativizmu a nacionalizmu.
 • Slovensko patrí v EÚ medzi krajiny, v ktorých dochádza k oneskorenému osamostatňovaniu sa mladých ľudí (efekt „mama hotel“) a zároveň k odďaľovaniu zakladania rodín.
 • Tieto trendy súvisia s ekonomickou nesamostatnosťou a nedostupnosťou bývania pre mladých ľudí. K odďaľovaniu zakladania rodín navyše prispieva aj hodnotový posun smerom k individualizmu, sekularizácii a materiálnym hodnotám.
 • Slovenský vzdelávací systém dosahuje v mnohých ukazovateľoch najhoršie výsledky v regióne strednej a východnej Európy a vnímanie kvality vyučovania študentmi a rodičmi sa počas pandémie (v dôsledku on-line výučby) ešte zhoršilo.
 • V porovnaní V4 a pobaltských štátov je na Slovensku najviac mladých ľudí vo verejnom sektore; najviac ľudí, ktorí pracujú mimo vyštudovaný odbor a zároveň sú na svoje pozície prekvalifikovaní – výsledok nesúladu medzi štúdiom a reálnymi potrebami trhu
 • Slováci túžia po živote v zahraničí a najpreferovanejšia je Česká republika, kde je minimálna jazyková či kultúrna bariéra.
 • Celkovo sú najväčšími motivátormi emigrácie ekonomické faktory, ale tiež lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce. Silný vplyv na túžbu opustiť krajinu má aj negatívne vnímanie korupcie a politickej klímy.
 • Do popredia záujmu mladých ľudí sa stále viac dostávajú problémy, ako klimatická zmena či spoločenská nespravodlivosť, ktoré ale štát nerieši tak, ako by chceli.

Čo s tým?

Nebudeme sa tváriť, že máme a poznáme odpovede, resp. že riešenie je jednoduché. A aj keď ho nemajú v rukách iba zamestnávatelia, snažíme sa skúšať rôzne prístupy a tu je pár, ktoré nám fungovali:

Z pohľadu zamestnávateľa 5 tipov, ktoré našim klientom fungujú pri zamestnávaní mladých:

 • Ak sa firma a aj jej lídri zapájajú do diskusie o verejných veciach alebo verejne prezentujú svoje postoje a aktivity, motivujú mladých príkladom a dávajú nádej na zmenu – otázka teda neznie, či sa firma má vyjadrovať k spoločenským témam – rozhodne áno.
 • Kde to ide zapájať mladých ľudí do projektov alebo priamo vytvárať inkubátor v rámci firmy, kde sa mladí vedia realizovať.
 • Skúste sa zameriavať na získanie celej partie, nielen jednotlivca.
 • Vytvorenie pozitívneho záväzku (príspevok alebo úver na byt, auto, dovolenku, investíciu) znamená „prebudenie“ zodpovednosti a plnenie si povinností.
 • Moderné benefity – športovanie, platené verzie Spotify, aplikácii, Netflixu, príspevok na cestovanie, vzdelávanie atď.

Autor článku

Daniel Bradáč

Daniel Bradáč
MANAGING PARTNER

Aj tento článok by vás mohol zaujímať

Lídri chcú poznať pravdu a na nej stavať stratégiu firmy a značky

Čítajte viac
Lídri chcú poznať pravdu a na nej stavať stratégiu firmy a značky