VÚB banka – Interná komunikácia v čase krízy

VÚB banka – Interná komunikácia v čase krízy

Pandémia presunula pracovný život z kancelárií do domovov

Stáli sme pred úlohou, ako byť prítomný so značkou u ľudí doma, nenásilne a prirodzene.

VÚB – Smart Office Academy

Zadanie klienta

VÚB banka potrebovala predstaviť nový hybridný model práce svojim zamestnancom. Naučiť ľudí pracovať z domu, vysvetliť im pravidlá tak, aby ich nielen akceptovali, ale aj používali. Osobitnou úlohou bolo vyriešiť branding u ľudí doma, aby neklesal vzťah k banke a zároveň ich povzbudiť v neľahkých časoch.

Riešenie Generations

Idea: Smart office academy.

Séria návodov, postupov, rád a nástrojov, vďaka ktorým zamestnanci vedia kedy, ako a ktorý komunikačný kanál využiť. Zásadným je iný pohľad na online, ktorého už všetci boli presýtení a bolo by nezmyslom len znásobovať komunikáciu v tomto priestore. Vznikol silný dopyt po offline. A my sme stáli pred úlohou ako byť prítomný so značkou u ľudí doma, nenásilne a prirodzene. Navrhli sme preto množstvo nielen onlineových, ale aj offlineových nástrojov. Dôležitou zložkou bol humor, mnohé netradičné formáty a vizuálny štýl, ktorý VÚB banka doteraz nepoužívala.

VÚB – Smart Office Academy
VÚB – Smart Office Academy – tričko
VÚB – Smart Office Academy – kniha
VÚB – Smart Office Academy – šálka
VÚB – Smart Office Academy – rúško
Aj tento projekt by vás mohol zaujímať

OVB – Chcem podnikať

Zistite viac
OVB – Chcem podnikať