OVB – Chcem podnikať

OVB – Chcem podnikať

Otvárame tému podnikania s OVB Allfinanz Slovensko

15 % ľudí chce začať podnikať. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje komerčný, štátny alebo verejný subjekt, s ktorým by sa spájala podpora podnikania. Toto je ideálny priestor pre OVB Allfinanz Slovensko.

OVB – Chcem podnikať

Zadanie klienta

Najstaršia spoločnosť a líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nás oslovil s požiadavkou nastavenia komunikácie a brandingovej stratégie s cieľom podporiť pozitívne vnímanie značky OVB v očiach verejnosti a zlepšiť reputáciu na trhu.

Riešenie Generations

Otvorili sme tému podnikania s OVB Allfinanz Slovensko. Súčasťou našej práce bolo:

  • vytvorenie microsite www.chcempodnikat.sk,
  • content management stránky,
  • PPC kampaň,
  • kampaň na sociálnych sieťach.

Výsledky

Návštevnosť je ukazovateľom toho, koľko celkových návštev alebo prehliadok webovej stránky „chcempodnikat.sk“ spoločnosť OVB Slovensko dosiahla.

Druhým kritériom posudzovania úspešnosti bol čas strávený na stránke – ktorý de facto odzrkadľuje záujem o prezentované témy a údaje. A kampaňou sa zisťoval záujem o témy – tipy, príbehy, rady, fakty a podobne – toto všetko tvorilo obsah microsite.

Vyššia návštevnosť, ako stanovené KPIs, potvrdzuje, že sa OVB darilo prilákať návštevníkov a potenciálnych klientov k téme podnikania. Počas novembra, kedy bola kampaň spustená, bol čas strávený na stránke 12 minút.

Najzaujímavejší boli pre ľudí samotní mentori a jeden z blogov – „3 najčastejšie chyby, ktoré robia začínajúci podnikatelia v štrukturálnej firme“.

Aj tento projekt by vás mohol zaujímať

Rinee – Znamienko lásky

Zistite viac
Rinee – Znamienko lásky