BILLA – sikovni.sk

BILLA – sikovni.sk

Skutoční zamestnanci BILLA v náborovej kampani

Sme radi, spoločnosť BILLA si vybrala brandingovú agentúru Generations na riešenie employer brandingu a náborovej kampane. Employer branding patrí k jedným z kľúčových know-how našej agentúry. Namiesto kampane sme klientovi priniesli flexibilné riešenia a nástroje, ktoré môže využívať dlhodobo a reagovať na zmeny v spoločnosti. Flexibilnosť riešení sme si mohli nečakane rýchlo overiť, pretože v čase spustenia projektu prišla pandémia COVID-19.

BILLA – sikovni.sk

Zadanie klienta

Budovať hrdosť zamestnancov na značku BILLA a vytvoriť zo značky BILLA preferovaného zamestnávateľa.

Riešenie Generations

Kreativitu sme postavili na oceňovaní. Na obojstrannom oceňovaní: Čo dokáže, alebo chce u svojich zamestnancov a potenciálnych zamestnancov oceniť BILLA a čo oceňujú na práci v BILLA samotní zamestnanci. K tomuto prístupu nás priviedol prieskum a mnohé workshopy so zamestnancami, vedením spoločnosti, HR oddelením a oddelením marketingu a PR. Hĺbkové diskusie a ostatné nástroje, ktoré u nás v agentúre využívame.

BILLA – sikovni.sk
BILLA – sikovni.sk
BILLA – sikovni.sk
BILLA – sikovni.sk

Ústredným médiom kampane je microsite sikovni.sk – stránka pre zamestnancov a budúcich zamestnancov BILLA. Na nej prezentujeme príbehy konkrétnych zamestnancov, predstavujeme benefity a piliere, o ktoré sa opiera zamestnanecká kultúra v BILLA, ukazujeme zamestnanecké prostredie v centrále, skladoch a predajniach BILLA.

Erik Reingraber

BILLA – Šikovní.sk

Výsledky

  • Projekt employer brandingu hodnotíme pozitívne. Napriek tomu, že si klient nerobil interný prieskum, vďaka spätnej väzbe od vedúcich pracovníkov vieme, že zamestnanci sa s kampaňou stretli, zaregistrovali 4 piliere a postupne ich vďaka aktivitám internej komunikácie spoznávajú.
  • Druhým pozitívnym faktom je počet návštevníkov microsite sikovni.sk. Stránku navštívilo takmer 60 tis. unikátnych užívateľov a zvyšoval sa aj počet užívateľov, ktorí sa pravidelne vracali.
  • V neposlednom rade sa zvýšil počet záujemcov o prácu, čo možno pripísať jednak situácii okolo pandémie, ale aj dobre cielenej komunikácii.
Aj tento projekt by vás mohol zaujímať

Syncreon – Nábor nových zamestnancov

Zistite viac
Syncreon – Nábor nových zamestnancov