Unique Brand Positioning

Definovanie vnútorného obsahu značky

Unique Brand Positioning je definovaním vnútorného obsahu značky ako základu pre jej komunikáciu dovnútra aj navonok spoločnosti.