FOXCONN – Budúcnosť tvoríme my

FOXCONN – Budúcnosť tvoríme my

Positioning, ktorý značku dostal na správne miesto z pohľadu zamestnanca, ako aj širokej verejnosti

Spoločnosť Foxconn Slovakia patrí medzi svetových lídrov vo výrobe televízorov. Objemom a kapacitou výroby je najväčším dodávateľom LCD televízorov pre európsky trh. Foxconn poskytuje komplexné riešenia od vývoja softvéru cez návrh výrobného procesu až po samotnú finálnu produkciu.

Zadanie klienta

Foxconn už na prvý pohľad robí mnoho vecí správne. Má interný program v rámci ktorého poskytuje množstvo benefitov, možností rozvoja prostredníctvom rôznych školení, ako aj ďalšie výhody pre zamestnancov. Zdanlivo teda neexistuje dôvod, aby zamestnanci necítili hrdosť a nemali vytvorený pozitívny vzťah k značke, prípadne nebola spoločnosť atraktívna z pohľadu trhu potenciálnych kandidátov a ich očakávania od zamestnávateľa v regióne.

V čom bolteda problém?

Problémom bola neznalosť značky. Spontánna znalosť značky v okrese Nitra, kde Foxconn pôsobí, dosiahla iba 22 %.

Naše hľadanie správneho riešenia sa zameralo na identifikovanie najsilnejšej stránky Foxconnu najmä z pohľadu súčasných zamestnancov. Niečo, čomu by zamestnanci verili bezvýhradne a na čom by sa dala postaviť interná aj externá komunikácia a celý sled aktivít.

O našom ďalšom smerovaní rozhodla suverénna odpoveď zamestnancov na otázku „Aká je kvalita výrobkov na škále 1 až 10?“, kde až 70 ľudí na workshopoch a rozhovoroch odpovedala „11“. Nebolo to samozrejme jediné kritérium ani jediný zdroj rozhodovania, ale aj mnnohé iné odpovede a analýzy nás vždy vrátili k tejto otázke a odpovedi.

Riešenie Generations

Ideálnym riešením bol správny positioning, ktorý by značku dostal na správne miesto z pohľadu zamestnanca, ako aj širokej verejnosti.

A tak vznikol positioning “budúcnosť tvoríme my“:

  1. interne s akcentom – my tvoríme budúcnosť
  2. externe – poď s nami tvoriť budúcnosť

A to z dôvodu, že EVP (Employee value proposition), positioning nevzniká v rámci kreativity zvonka, ale je výsledkom analýzy a identifikácie najsilnejšej stránky vo vnútri. Cieľom je posilnenie značky u zamestnávateľov – vytvorenie pozitívnej emócie a hrdosti, ako aj zvýšenie povedomia verejnosti.

Nový positioning – Foxconn budúcnosť tvoríme my.

Interne sme si prešli plán implementácie positioningu, spätnej väzby ľuďom, ktorí sa zúčastnili EB (Employer branding) procesu a celkovým plánom kampaní a aktivít, ktoré si klient a jeho tím riešil interne.

Kľúčovú vizualitu sme preniesli do celej 360° na rôzne touchpointy v offline i online prostredí. Pozornosť cieľového publika sme získali atraktívnymi banermi a bilboardmi.

Jasne sme odkomunikovali zoznam voľných pracovných pozícií, firemné benefity, aj to v čom je značka zamestnávateľa unikátna.

Externé média: TA3, Online, lokálny OOH
Interne: časopis, kampane, sociálne siete, jedáleň, intranet, workshopy

Foxconn Slovakia

Daniel, sme páni. Mame 3. miesto na Naj zamestnávateľovi roka! Bez teba by sme to nikdy nedali. Dopekla, tomu sa hovorí brandingová agentúra! Povedz aj ľuďom, že VEĽKÉ ĎAKUJEM!

Peter Hrčka, CEO Foxconn Slovakia

Výsledky

Naše riešenia priniesli výborné výsledky a splnili ciele zadania.

  • Najzamestnávateľ 2021 – 3. miesto Výroba a priemysel.
  • Menej negatívnych referencií na Foxconn medzi ľuďmi.
  • Zvýšili sme spontánnu znalosť značky 17 % za jeden rok.
  • Pozitívny postoj k značke o 11 %.

Nové nastavenie určilo správny smer a podporilo pozitívny pohľad na značku z pohľadu zamestnávateľa, verejnosti, ako aj budúcich potenciálnych zamestnancov.

Foxconn Slovakia
Foxconn Slovakia
Aj tento projekt by vás mohol zaujímať

BILLA – sikovni.sk

Zistite viac
BILLA – sikovni.sk