VÚB Banka – Interná komunikácia v čase krízy

Idea

Zadanie

VÚB banka potrebovala premenovať a predstaviť nový hybridný model práce. Naučiť ľudí pracovať z domu, vysvetliť im pravidlá, tak aby ich nielen akceptovali, ale aj používali. Osobitnou úlohou bolo vyrieišť branding u ľudí doma, aby neklesal vzťah k banke.

Idea

Smart office  a Smart office academy

Riešenie

Séria návodov, postupov, rád a nástrojov, vďaka ktorým zamestnanci vedia kedy, ako a ktorý komunikačný kanál využiť. Zásadným je iný pohľad na online, ktorého už všetci boli presýtení a bolo by nezmyslom len znásobovať komunikáciu v tomto priestore. Vznikol silný dopyt po offline. A my sme stáli pred úlohou ako byť prítomný so značkou u ľudí doma, nenásilne a prirodzene. Navrhli sme preto množstvo nielen onlineových, ale aj offlineových nástrojov. Dôležitou zložkou bol humor, mnohé netradičné formáty a vizuálny štýl, ktorý VÚB banka doteraz nepoužívala.

Pohovorme si o vašej značke.