Syncreon

Idea
Employer
branding
Produkcia

Zadanie

Uviesť neznámu značku na Slovensku a získať pre ňu zamestnancov.

Idea

Idea bola postavená na tvrdení (headline) a potvrdení tvrdenia (A bodka). Pretože práve červená bodka je v logu firmy. Chceli sme ukázať, že nová firma si za svojim slovom a benefitmi stojí.

Riešenie

Náborové billboardy, inzercia v lokálnych časopisoch a stánok na JobExpo. Súčasťou riešenia bolo vytvorenie náborového webu a stránka na Profesia.sk.

Pohovorme si o vašej značke.