fbpx

Predhovor k ročenke Superbrands o trendoch v brandingu na rok 2020

3. 10. 2019

Článok, ktorý sa práve chystáte čítať vyšiel ako predhovor v ročenke brandového ocenenia Slovak Superbrands, ktoré už siedmy rok hodnotí najsilnejšie značky na slovenskom trhu. Uvádzame ho v plnom znení, tak ako bude dostupný oceneným znáčkam, ich partnerom, zamestnancom a zákazníkom. 

Vážené dámy, vážené páni,

Väčšina si ešte naplno nestihla uvedomiť, že tu máme čoskoro tretiu dekádu nového tisícročia. Je zaujímavé ako čas rýchlo letí a akým veľkým spoločenským zmenám za posledných 20 rokov čelíme. Riešime otázky rodovej rovnosti, diverzity, zmeny domácej politickej scény a kultúry, nových tvárí (a osobných značiek) nielen v politike a kultúre. Dotýka sa nás však aj historická zmena Európy, Brexit.

Intenzívnejšie sa zaoberáme problémami komunít, miest a obcí, v ktorých žijeme, ale aj dôsledkami globálneho otepľovania, ďalšej priemyselnej revolúcie a výraznej zmeny automobilového priemyslu, zamestnanosti a pripravenosti obyvateľov na digitalizáciu a všetky nové technológie, ktoré sa rýchlo objavujú a udomácňujú v našich životoch. Zamestnáva nás však aj príchod a dopady recesie, starnutie populácie (vrátane mileniálov) a príchod a očakávania ďalších generácii. Veľa sa diskutuje o udržateľnosti a zodpovednosti voči našej krajine, preto máme nádej, že v novej dekáde budeme viac hrdí aj na Slovensko, miesto v ktorom žijeme.

Práve hrdosť je aj pri budovaní značiek jeden zo spoločných kľúčových pocitov, o ktorý sa snažia veľké, stredné aj malé firmy. Snažíme sa o ňu svojím konaním každý za seba, snažíme sa o ňu ako rodičia a snaží sa ju budovať aj miesto, v ktorom žijete, ba aj Slovensko. Ak dobre budujete svoju značku, ste na ňu hrdí. Tričko so značkou, na ktorú ste hrdí, nenosíte iba do záhrady a do postele, ale kdekoľvek v spoločnosti. Konajme teda každý tak, aby sme mohli byť na svoje skutky a značky hrdí. Ak to dokážeme, vieme byť vzorom v práci pre zamestnancov a kolegov, ale aj doma v súkromí. To je budovanie dlhodobej vysokej hodnoty.

Druhá veľmi dôležitá vlastnosť pri budovaní značky a brandingu je úprimnosť. Hrdosť a úprimnosť sú dve vlastnosti dôležité v súkromnom živote, aj pri budovaní značky. Hrdosť bez úprimnosti a pokory vie byť arogantná alebo prázdna. Každá značka by sa preto mala snažiť byť nanajvýš úprimná. Dlhodobo úspešné značky to robia konzistentne smerom dovnútra k zamestnancom aj navonok k zákazníkom, spoločnosti a krajine. Ľudia, ktorí ju riadia, potom budú riadiť realitu a nie svoje predstavy o nej. Hľadanie úprimnosti a priame pomenovanie stavu firiem a značiek poskytujeme lídrom, majiteľom a manažmentu počas celej mojej profesionálnej praxe. Úprimnosť je totiž základným kameňom budovania značiek.

Ak sme úprimní, vieme byť úspešní dlhodobo, lebo sme prítomní a relevantní
a ľudia nás budú počúvať a kupovať.

Ak sme úprimní, ľudia nám budú veriť a dôvera ja základ akéhokoľvek vzťahu,
aj toho obchodného.

Ak sme úprimní, vieme zlepšiť procesy, lebo máme skutočný záujem sústrediť sa
na detaily a zefektívniť svoj chod, chod firiem alebo chod krajiny.

Ak sme úprimní, vieme počúvať zákazníka a nie len seba.

Ak sme úprimní, vieme počúvať zamestnanca a nie len seba.

Ak sme úprimní, vieme odstraňovať skutočné nedostatky a zlepšovať sa.

Ak sme úprimní, vieme reagovať rýchlejšie a vieme napredovať rýchlejšie.

Hrdosť a úprimnosť sú vlastnosti, ktoré dávajú značkám zdravé sebavedomie
a sú súčasťou hodnoty, ktoré silné a uvedomelé značky vytvárajú.

Dámy a páni, želám Vám v novej dekáde veľa osobných aj firemných úspechov, želám Vám hrdosť a úprimnosť a z nich vyplývajúcu spokojnosť aj hojnosť.

S úctou,

Daniel Bradáč
Managing partner agentúry Generations

3. 10. 2019

Páčil sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte vždy čerstvé informácie zo sveta brandingu a života agentúry Generations priamo na váš e-mail.

Páčil sa vám tento článok

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.