Nová značka bieleho cementu

Idea
Produkcia
Multimediálny obsah

Zadanie

Ako zvýšiť hodnotu bieleho cementu, produktu/komodity, ktorý má z hľadiska budúcnosti, napríklad budovania smart cities veľké uplatnenie, na trhu, kde je veľká konkurencia a kapacita výroby je obmedzená?

Riešenie

Vytvorili sme nový subbrand. vytvorenie novej značky pre biely cement v rámci portfólia produktov CRH, nám umožnilo pýtať si na základe nezameniteľnosti lokality, kvality a obmedzeného množstva vyššiu hodnotu.

Vytvorili sme ROHOZNIK WHITE – značku postavenú na geografickom umiestnení, keďže celá európa uznáva kvalitu bieleho cementu z Rohožníka. Je to je celkom nová značka tradičného bieleho cementu s unikátnymi vlastnosťami.  Pre nášho klienta sme navrhli pozicioning, názov, dizajn, korporátnu identitu ako aj základné komunikačné riešenia.

Pohovorme si o vašej značke.