Nová Brand architektúra pre Unipharmu

Idea
Employer
branding
Multimediálny obsah

Zadanie

Unipharma, jedna z najväčších firiem na Slovensku má pod sebou niekoľko značiek: Lekárne Plus, Apotheka, eTabletka. Nový majiteľ má záujem o efektívnu komunikáciu jednotlivých značiek, ale tak, aby prichádzalo k ich synergii zároveň. Úlohou agentúry bolo preto zanalyzovať trh, urobiť audit značiek a vytvoriť novúbrand architektúru, stratégiu komunikácie a komunikačnú platformu postavenú na silnej idey a emócii.

Riešenie

Za 3 mesiace spolupráce sme pripravili komplexnú Brand feasibility study, identifikovali hodnoty firmy, vytvorili podkaldy pre Employer branding a Branding, unikátny pozicioning pre značky aj ich grafickú identitu. na základe priorít sme sa následne venovali Pluske a jej novej identite okolo claimu Skutoční lekárnici najbližšie k vám.

Pohovorme si o vašej značke.