fbpx

Nerobte rozdiely v prístupe k employer brandingu a brandingu

23. 4. 2019

Aj tento rok sme dostali príležitosť podeliť sa s vami o naše skúsenosti a inšpirovať vás na konferencii LOTE 2019, ktorú organizovali Stratégie a Hospodárske noviny. Daniel hovoril o tom, prečo je pre budovanie značky dôležitý dlhodobý a konzistentný prístup (rovnako dovnútra firmy ako aj navonok) a prečo na to, aby sa vaša značka stala lídrom na trhu nestačí len krátkodobá reklamná kampaň.

Konzistentnosť nad zlato

Nerobte rozdiely v budovaní značky smerom dovnútra a smerom von. Tak ako sa snažíte dostať do mysle cieľovej skupiny, tak sa musíte snažiť pochopiť aj vlastných zamestnancov. Ak si za slovo klient viete v akejkoľvek komunikácii dosadiť slovo zamestnanec a naopak a vaše tvrdenia súhlasia, budujete svoju značku konzistentne. A to je základom úspešného budovania značky. Pretože značka je len jedna. Nepatrí iba CEO ani niektorému oddeleniu (najčastejšie marketingu alebo PR), ale patrí každému v spoločnosti. Či už je to zamestnanec v call centre, obchodník, IT-čkár alebo community manager, ktorý odpisuje na komentáre na Facebooku, všetci vo veľkej miere ovplyvňujú vnímanie a reputáciu značky. Ak ju nepoznajú dostatočne a nie sú s ňou stotožnení, nevedia ju brániť, považovať za svoju, obhajovať ju, šíriť jej dobré meno a hodnotu, nevedia ju správne odovzdať ďalej. V časoch sociálnych médií je akýkoľvek fail okamžite potrestaný zverejnením.

Značka potrebuje zdravé korene

Budovanie značky je preto o analýze a pochopení fungovania každej jej časti, nielen o dizajne, kreatívnej kampani, či nastavení digitálnej kampane. Značka je ako strom. Vnútro firmy si predstavte ako korene stromu, ktoré nevidno, ale bez nich by nevyrástol veľký, silný strom – vaša značka. Korene sú procesy, zamestnanci a ich „vyživovanie“ – spôsob komunikácie a efektivita presunu informácií a poznatkov. Musí existovať zhoda v nastavení vízie, firemnej kultúry a pod. Všetci musia vedieť čo „vyrastie“ nad zemou a každý musí chápať svoju úlohu pri raste značky. Ak má strom choré korene, nebude zdravo vyzerať ani jeho koruna. Ak sú dobré, koruna bude kvitnúť. Rovnako to môže byť s vašou značkou.

Z priemerného nebude výnimočné a z chaosu nevznikne jednoznačnosť, ktorá je dôležitá pre pochopenie a rozhodnutie ku kúpe. Je iluzórne si myslieť, že priemerní zamestnanci vybudujú výnimočný produkt. Komplikované procesy vo vnútri firmy rovnako nepovedú k jednoduchej, jednoznačnej komunikácii produktu. Ak máte komplikovanú komunikáciu vo vnútri firmy – medzi ľuďmi, medzi oddeleniami, ani komunikácia navonok nebude jednoznačná a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude dávať zmysel. Ak zamestnanci dostatočne nepoznajú víziu firmy, kam smeruje a aký je jej zmysel fungovania, celkový výsledok ich práce a pochopenie značky bude oslabené aj pre koncového zákazníka. Budete zameraný viac na produkt a na cenu, než na samotnú značku. V časoch krízy vás ale podrží práve sila značky a jej hodnota viac ako jednotlivý produkt alebo výpredajová akcia.

Rovnako ako koruna ani značka nevie fungovať bez silných koreňov. To, ako sa staráme o korene určí, aké ovocie nám budúcnosť prinesie. Preto je dôležité starať sa o značku vo vnútri firmy, aby bola navonok rovnaká. A to je zároveň dôvod, prečo krátkodobá reklamná kampaň nemôže nikdy z firmy vybudovať silnú značku. Z jedného prihnojenia nevznikne najlepšie ovocie.

Kto má vo firme hlavné slovo pri budovaní pevnej a krásnej koruny?

V mnohých firmách dnes existuje boj o to, ktoré oddelenie by malo budovať značku. Je to predstavenstvo firmy, ktoré robí najdôležitejšie rozhodnutia? Alebo PR alebo marketingové oddelenia, ktoré komunikujú externe? Alebo sú to ľudia na oddelení HR, ktorí musia vychádzať s každým zamestnancom, od mileniála, ktorý práve nastúpil, cez profesionála na IT oddelení, ktorý je vo firme vyše 10 rokov až po CEO?

Takýto boj je plytvaním energiou a múdry CEO alebo HR director to dávno vedia. Sústreďte sa na vytvorenie súladu. Jedno oddelenie bez druhého nedokáže fungovať a budovať značku. Práve to, aká je nálada vo vnútri firmy a aký je tam súlad, sa odráža aj von. Za každým úspešným produktom stoja úspešní ľudia. Jedno implikuje druhé a preto zamestnanci musia čo najskôr správne pochopiť, aká je vízia a smerovanie firmy a aké miesto v nej majú.

Pridaná hodnota značky

Keď poznáte firemnú kultúru, firemné hodnoty, cieľ firmy, tak dokážete pomerne ľahko v konkurenčnom boji a na trhu odlíšiť produkty a služby a čo je dôležité vytvárať aj nové. A keď sa ľudia vo vnútri stotožňujú so značkou, vaše produkty predávajú ľahko. Dnes už zamestnancov nestačí motivovať len finančne alebo poskytnutím 20 rôznych druhov benefitov. Ľudia potrebujú vedieť, že ich práca dáva zmysel. Chcú byť súčasťou značky, potrebujú vedieť, ako prispievajú, akým sú prínosom. Ako povedal Mark Twain: „Ak neviete kam idete, nemôžete sa diviť, kam prídete.“

Neviete ako to všetko správne nastaviť? Ako motivovať a spojiť zamestnancov tak, aby značka prinášala zrelé a zdravé ovocie? Radi vám s tým pomôžeme a poradíme vám.

23. 4. 2019

Páčil sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte vždy čerstvé informácie zo sveta brandingu a života agentúry Generations priamo na váš e-mail.

Páčil sa vám tento článok

(1) Comments

  1. […] Keď poznáte firemnú kultúru, firemné hodnoty, cieľ firmy a to kam smeruje, tak dokážete pomerne ľahko odlíšiť produkty a služby. A keď sa ľudia vo vnútri stotožňujú s firmou, vaše produkty predávajú sami. Preto ak neviete kam idete nemôžete sa diviť, kam prídete. Celú Danielovu prednášku sme komplexne spracovali v samostatnom blogu: https://generations.sk/nerobte-rozdiely-v-pristupe-k-employer-brandingu-a-brandingu/ […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.