Komunikačný koncept pre NeoVíziu

Idea
Produkcia
Multimediálny obsah

Zadanie

Nový komunikačný koncept pre prémiovú značku siete očných kliník

Riešenie

Stojí za to vidieť.  Pod týmto ústredným sloganom sme vytvorili ašpiratívny a pozitívny komunikačný koncept dlhodobo zastrešujúci komunikačné potreby klienta v najširšom spektre médií.

Idea „Stojí za to vidieť“

Guerilla marketing

Príklady TV spotov

Pohovorme si o vašej značke.