OVB – Investuj do seba

Idea
Produkcia
Multimediálny obsah

Zadanie

Najstaršia spoločnosť a líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nás oslovil s požiadavkou nastavenia komunikácie a brandingovej stratégie s cieľom podporiť pozitívne vnímanie značky OVB v očiach verejnosti a zlepšiť reputáciu na trhu.

Riešenie

Klientovi sme vypracovali dlhodobú stratégiu budovania dobrého mena značky založeného na užšej spolupráci zamestnancov a sprostredkovateľov t.j. takmer 3.500 ľudí. Vytvorili sme systém merania výkonosti značky, budovania vzťahov s novinármi, koncentrovanej medializácie, reputačného a krízového manažmentu, mediálnej kontroly sprostredkovateľov, medializácie a zapojenia externej siete do budovania PR kampane.

Kampaň „Investuj do seba“

Zmeniť firemnú kultúru a vnímanie v takej veľkej spoločnosti, akou OVB Allfinanz Slovensko nesporne je, si vyžaduje veľkú dávku politiky, kreativity, profesionality a rozhodnosti. To všetko nám Daniel Bradáč priniesol. 

Jaroslav Vonkomer

Pohovorme si o vašej značke.