FOXCONN – Budúcnosť tvoríme my

Idea
Employer
branding
Multimediálny obsah

Spoločnosť Foxconn Slovakia patrí medzi svetových lídrov vo výrobe televízorov. Objemom a kapacitou výroby je najväčším dodávateľom LCD televízorov pre európsky trh. Foxconn poskytuje komplexné riešenia od vývoja softvéru cez návrh výrobného procesu až po samotnú finálnu produkciu.

Výzva

Výzvou pre nás v Generations bolo naplniť predstavy spoločnosti Foxconn, ktorej cieľom bolo: 

  1. Byť preferovaným zamestnávateľom v regióne a presadiť sa medzi silnými  značkami.
  2. Zvýšiť interne hrdosť na značku a udržať si najlepších zamestnancov.
  3. Byť preferovanou značkou a voľbou pri nábore nových zamestnancov.

Naše postupy a metódy počas 6 mesiacov práce na zadaní:

10 individuálnych rozhovorov
65 ľudí na workshopoch
1 Prieskum na zamestnancoch
1 Prieskum zamestnávateľskej značky a trhu
Analýzy komunikácie
a dát
Analýza konkurenčných zamestnávateľov

Zadanie

Foxconn už na prvý pohľad robí mnoho vecí správne. Má interný program v rámci ktorého poskytuje množstvo benefitov, možností rozvoja prostredníctvom rôznych školení, ako aj ďalšie výhody pre zamestnancov. Zdanlivo teda neexistuje dôvod, aby zamestnanci necítili hrdosť a nemali vytvorený pozitívny vzťah k značke, prípadne nebola spoločnosť atraktívna z pohľadu trhu potenciálnych kandidátov a ich očakávania od zamestnávateľa v regióne.

V čom je teda problém?

Problémom je neznalosť značky. Spontánna znalosť značky v okrese Nitra, kde Foxconn pôsobí, dosiahla iba 22 %.

Naše hľadanie správneho riešenia sa zameralo na identifikovanie najsilnejšej stránky Foxconnu najmä z pohľadu súčasných zamestnancov. Niečo, čomu by zamestnanci verili bezvýhradne a na čom by sa dala postaviť interná aj externá komunikácia a celý sled aktivít.

“11”

O našom ďalšom smerovaní rozhodla suverénna odpoveď zamestnancov na otázku „Aká je kvalita výrobkov na škále 1 až 10?”, kde až 70 ľudí na workshopoch a rozhovoroch odpovedala “11“. Nebolo to samozrejme jediné kritérium ani jediný zdroj rozhodovania, ale aj mnnohé iné odpovede a analýzy nás vždy vrátili k tejto otázke a odpovedi.

Riešenie

Na otázku či kvalita je skutočne 11, ľudia spontánne odpovedali áno, tak sme naučení a iba tak vieme zabezpečiť budúcnosť tejto fabrike. Ideálnym riešením sa preto ponúkal správny positioning, ktorý by značku dostal na správne miesto z pohľadu zamestnanca, ako aj širokej verejnosti.

A tak vznikol positioning “budúcnosť tvoríme my“:

  1. interne s akcentom – my tvoríme budúcnosť
  2. externe – poď s nami tvoriť budúcnosť

A to z dôvodu, že EVP (Employee value proposition), positioning nevzniká v rámci kreativity zvonka, ale je výsledkom analýzy a identifikácie najsilnejšej stránky vo vnútri. Cieľom je posilnenie značky u zamestnávateľov – vytvorenie pozitívnej emócie a hrdosti, ako aj zvýšenie povedomia verejnosti.

Nový positioning – Foxconn budúcnosť tvoríme my

Na základe zistení sme zadefinovali efektívne média, mediálny mix a rovnako aj posolstvo navonok.

Interne sme si prešli plán implementácie positioningu, spätnej väzby ľuďom, ktorí sa zúčastnili EB (Employer branding) procesu a celkovým plánom kampaní a aktivít, ktoré si klient a jeho skvelý tím riešil interne.

Kľúčovú vizualitu sme preniesli do celej 360° na rôzne touchpointy v offline i online prostredí. Pozornosť cieľového publika sme získali atraktívnymi banermi a bilboardmi.

Jasne sme odkomunikovali zoznam voľných pracovných pozícií, firemné benefity, aj to v čom je značka zamestnávateľa unikátna.

Externé média: TA3, Online, lokálny OOH
Interne: časopis, kampane, sociálne siete, jedáleň, intranet, workshopy

Budúcnosť tvoríme my

Výsledky

Naše riešenia priniesli výborné výsledky a splnili ciele zadania.

Najzamestnávateľ 2021 – 3. miesto Výroba a priemysel.
Menej negatívnych referencií na Foxconn medzi ľuďmi.
Zvýšili sme spontánnu znalosť značky 17 % za jeden rok.
Pozitívny postoj k značke o 11 %.

Nové nastavenie určilo správny smer a podporilo pozitívny pohľad na značku z pohľadu zamestnávateľa, verejnosti, ako aj budúcich potenciálnych zamestnancov.

Pohovorme si o vašej značke.