Viessmann Slovensko

Požiadavky klienta

Posunúť lídra na trhu na novú úroveň. Zmeniť vnímanie z tradičnej kotlárskej firmy na progresívneho lídra v industry 4.0.

Naše riešenie

Na základe hĺbkových rozhovorov s vedením spoločnosti, workshopu so zamestnancami zodpovednými za jednotlivé oblasti, online prieskumu medzi všetkými zamestnancami a analýzy súčasnej komunikácie sme zadefinovali unikátny brand positioning značky, misiu a hodnoty, ktoré platia pre všetkých. Výsledkom novej vízie sa nám podarilo namotivovať všetkých zamestnancov, ktorí teraz realizujú nové projekty, v rámci filozofie svojho technologického lídra. Pre značku teraz realizujeme sociálne siete.