Branding značky a uvedenie značky
na slovenský trh

Naše riešenie

Vytvorili sme obsiahlu a detailnú 150 stranovú stratégiu potrebnú pre úspešný vstup značky na trh. Analyzovali sme trh logistiky a zamestnávateľský trh, zistili sme z individuálnych rozhovorov ponuky štátnych úradov a potrieb samospráv priamo so starostami, riaditeľmi úradov práce v troch mestách PD, TT, NR. Kontaktovali sme Združenie miest a obcí Slovenska, MH Invest, Jednotu dôchodcov Slovenska. Realizovali sme prieskum trhu, potenciál trhu a analyzovali sme mediálne výdavky, PR témy, aj chyby a príležitosti ostatných značiek na trhu práce.

Zadefinovali sme značku na Slovensku, jej positioning, stratégiu launchu aj následnú komunikáciu zameranú na rýchle a efektívne vybudovanie znalosti značky a náborovú kampaň.

Kreatívna stratégia

Kreatívna stratégia stála na 2 základných pilieroch:

  1. získanom insighte zo štúdie – t.j. hovoriť a dodržať sľúbené a byť jednoznačný a jasný v komunikácii
  2. v prezentovaní a predstavení vizuality nadnárodnej na Slovensku stále zatiaľ neznámej spoločnosti

Idea bola postavená na tvrdení (headline) a potvrdení tvrdenia (A bodka). Pretože práve červená bodka je v logu firmy. Takto sme aj ukázali, že prišla nová firma, ktorá si stojí za svojím slovom.

Outstanding.

Lee Fletcher (Trim and Final Operations Manager)

Náborová kampaň

Predstavenie spoločnosti