Syncreon Slovensko

Požiadavky klienta

Uviesť americkú spoločnosť syncreon, ktorá je dodávateľom pre Jaguar Land Rover a prišla do strategického parku Nitra, a pomôcť jej s hromadným náborom zamestnancov.

Naše riešenie

Na základe nášho zadania sme urobili hĺbkovú analýzu trhu v rámci štátnych inštitúcií, samospráv, úradov práce, ďalších relevantných orgánov a konkurencie. Na základe osobných stretnutí sme zistili všetky informácie, potrebné pre splnenie cieľov, možnosti pre značku a nadviazali ďalšie spolupráce v rámci trhu. Následne po osobných rozhovoroch s kľúčovými zamestnancami sme zadefinovali brand syncreon na Slovensku, jeho positioning, víziu, hodnoty a pripravili stratégiu pre lokálny launch značky a nábor nových zamestnancov. Pre značku aktuálne realizujeme a pripravujeme podľa priorít jednotlivé časti komunikácie v online a offline priestore.