SNOPK

Požiadavky klienta

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora združuje viac ako 400 nemeckých spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu s cieľom budovať kontakty a upevňovať spoluprácu medzi nimi. Našu agentúru oslovili s požiadavkou tvorby novej komunikačnej stratégie.

Naše riešenie

Pripravili sme niekoľko alternatív nového komunikačného štýlu, z ktorých si komora zvolila progresívny moderný redizajn s oblými geometrickými symbolmi. Nové prvky sme premietli do rôznych komunikačných formátov. Výsledkov je komplexný produkt ideálny pre využitie v B2B komunikácii.

Printové materiály

Pre klienta sme v rámci novej komunikačnej stratégie vytvorili informačnú brožúru pre použitie pri reprezentatívnych marketingových eventoch, akými sú medzinárodné veľtrhy či lokálne výstavy. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o brande a poskytovaných službách.