PRETO Ryba Žilina

Požiadavky klienta

Vypracovať novú marketingovú stratégiu a víziu pre všetky produktové rady spoločnosti Ryba Žilina. Pripraviť kampaň, ktorej cieľom je posilniť image spoločnosti Ryba Žilina ako najväčšieho výrobcu tresky v majonéze na Slovensku a tým posilňovať trhovú pozíciu a predaj produktov značky PRETO Ryba Žilina.

Naše riešenie


Pri nastavení novej marketingovej stratégie sme išli do hĺbky a na základe marketingového auditu sme zadefinovali jasnú víziu, ktorú sme transformovali do celého portfólia značiek. Práve na základe tejto dôkladnej analýzy spoločnosti sme pre klienta pripravili kampaň  “Legenda zo Žiliny”, ktorá vyplynula z dôkladnej analýzy spoločnosti aj jednotlivých značiek v portfóliu. Definovali sme unikátny positioning Tresky a ideu, ktorá bude strategicky fungovať dlhodobo a unikátne ku všetkým stakeholderom a zároveň nezávisle od typu médií rovnako silno.

Kampaň Legenda zo Žiliny

Posolstvo kampane Legenda zo Žiliny je jednoduché, ale o to výstižnejšie. Kampaň rozpracováva ako kľúčový koncept poďakovanie. To je zákazníkom tlmočené základným headlinom: „Ďakujeme, že ste nám pomohli vytvoriť legendu. Je aj vaša.“ Žilinský závod je najdlhšie nepretržite fungujúcou prevádzkou na spracovanie rýb na Slovensku. Tresku v majonéze vyrábajú už 64 rokov, od roku, kedy bola vynájdená jej receptúra. Žilinskej treske preto právom patrí prívlastok legendárny produkt, ktorý Slováci milujú celé desaťročia. Sú to presne spokojní a verní zákazníci, ktorí pomohli tomu, aby sa zo žilinskej tresky stala legenda. Za to im patrí vďaka.

Sociálne siete

Značke PRETO Ryba Žilina spravujeme aj sociálne siete. Na kampaň “Legenda zo Žiliny” sme nadviazali aj komunikáciou na Facebooku. Legendárna Treska ďakuje prostredníctvom postov rôznym cieľovým skupinám ako sú obyvatelia slovenských miest, šibači či študenti. Posty sú zamerané na interakciu, čím si značka buduje vzťah a lojalitu fanúšikov. Prvá vlna kampane pobeží do konca mája.