OVB

Požiadavky klienta

Najstaršia a najznámejšia spoločnosť na slovenskom trhu, venujúca sa finančnému sprostredkovaniu, nás oslovila s požiadavkou nastavenia komunikácie a brandingovej stratégie s cieľom zmeniť vnímanie značky v očiach verejnosti a zlepšiť reputáciu na trhu.

Naše riešenie

Klientovi sme vypracovali dlhodobú stratégiu budovania dobrého mena založeného na zachovaní toho, v čom OVB vyniká a využití príležitostí na zlepšenie. Vyzdvihli sme silné stránky, ktoré chceme prezentovať počas našej spolupráce.

Pripravili sme kampaň Čísla nepustia, ktorej cieľom bolo poukázať na výsledky vytrvalej štvrťstoročnej práce sprostredkovateľov a vyjadriť ich číslom, ktoré robia z OVB skutočného lídra na trhu. Takmer milión klientov, dlhoročná lojalita vyše 800 sprostredkovateľov či komplexné riešenia pre klientov rezonovali v printových a online médiách počas prvého polroka 2017.

Na jeseň sme OVB predstavili ako odborníkov na finančné vzdelávanie, ktorý zdieľali svoju filozofiu a skúsenosti začínajúcim podnikateľom. Na vzdelávacej konferencii „Podnikateľský kompas – Konferencia, ktorá nasmeruje vaše podnikanie”, ktorú sme spoločne zorganizovali, prednášali aj ďalší odborníci vo svojich oblastiach či úspešní podnikatelia. V troch krajských mestách Slovenska sa stretlo 700 ľudí, ktorých nadchla myšlienka naštartovania alebo zefektívnenia vlastného podnikania.

Zdroj: Crossline