Budovanie pozitívnej reputácie OVB Allfinanz Slovensko a rebranding v roku 2019

Požiadavky klienta

Najstaršia spoločnosť a líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nás oslovil s požiadavkou nastavenia komunikácie a brandingovej stratégie s cieľom podporiť pozitívne vnímanie značky OVB v očiach verejnosti a zlepšiť reputáciu na trhu.

Naše riešenie

Klientovi sme vypracovali dlhodobú stratégiu budovania dobrého mena značky založeného na užšej spolupráci zamestnancov a sprostredkovateľov t.j. takmer 3.500 ľudí. Vytvorili sme systém merania výkonosti značky, budovania vzťahov s novinármi, koncentrovanej medializácie, reputačného a krízového manažmentu, mediálnej kontroly sprostredkovateľov, medializácie a zapojenia externej siete do budovania PR kampane.

V roku 2019 sme navyše riešili globálny rebranding a branding produktov.

Kampaň “Investuj do seba”

Zmeniť firemnú kultúru a vnímanie v takej veľkej spoločnosti, akou OVB Allfinanz Slovensko nesporne je, si vyžaduje veľkú dávku politiky, kreativity, profesionality a rozhodnosti. To všetko nám Daniel Bradáč priniesol.

Jaroslav Vonkomer

Rebranding materiálov

TimeAdapter

Zmenili sme označenie tradičnej kategórie, aby sme boli afinitnejší pre našu cieľovú skupinu. Výsledky boli ohromujúce, zdieľanie a vyplňovanie na sociálnej sieti viedlo k množstvu leadov. Inflačnú kalkulačku sme zmenili na TimeAdapter.