Kooperatíva

Požadavky klienta

Interne odkomunikovať fúziu dvoch poisťovní Kooperativa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Naše riešenie

Celým procesom fúzie sa nieslo naše presvedčenie, že “nová” Kooperatíva si má vziať z oboch firemných kultúr to najlepšie a skombinovať to tak, aby získala vnútornú jednotu a víziu spájajúcu zamestnancov v dosahovaní cieľov. Pod našou taktovkou aktuálne prebieha zlúčenie dvoch firemných kultúr do jedného kompaktného celku s cieľom zadefinovať a implementovať novú značku do vnútra spoločnosti. Na základe vonkajšej aj vnútornej analýzy, rozhovorov a spoločných workshopov sme zadefinovali kľúčové hodnoty firmy, archetyp značky a stanovili jasný positioning.