Fúzia NN a Aegon

Požiadavky klienta

Našou úlohou bolo spojiť dve navonok podobné, no v realite odlišné kultúry dvoch silných značiek do jedného celku – do novej firemnej kultúry novej NN. Zároveň aj nájsť vhodný spôsob ako odstrániť obavy, moderovať očakávania a interne odkomunikovať zamestnancom oboch spoločností zmeny, aby ich prijali a boli úspešne realizované.

Naše riešenie

Hĺbkovými analýzami, workshopmi a s použiitím WMS oboch spoločností sme identifikovali oblasti, obavy, strachy a očakávania, aká má byť nová NN, tak aby sa stala silným lídrom na trhu.  Definovali sme novú firemnú kultúru, hodnoty novej NN a EVP a symbol s dôrazom na lokálne aspekty, rešpektujúc globálnu víziu. Súčasne sme v rámci projektu navrhli spôsob ako dané zmeny implementovať dovnútra spoločnosti tak, aby sa všetci zamestnanci s novou firemnou kultúrou a nanovo definovanou a určenou víziou stotožnili, čo najjednoduchšie. Viac sa dočítate v tlačovej správe v Stratégiách, alebo v Trende.