Definovanie firemnej kultúry novej NN
(pri fúzii poisťovní NN a Aegon)

Požiadavky klienta

Spojiť dve navonok podobné spoločnosti, no v realite odlišné kultúry dvoch silných značiek do jedného celku – do novej firemnej kultúry novej NN. Zároveň aj nájsť vhodný spôsob ako odstrániť obavy, moderovať očakávania a interne odkomunikovať zamestnancom oboch spoločností zmeny, aby ich prijali a boli úspešne realizované.

Naše riešenie

Definovali sme novú firemnú kultúru, hodnoty novej NN a EVP a symbol s dôrazom na lokálne aspekty, rešpektujúc globálnu víziu. Súčasne sme navrhli spôsob implementácie zmien dovnútra spoločnosti tak, aby sa všetci zamestnanci s novou firemnou kultúrou a nanovo definovanou víziou stotožnili, čo najjednoduchšie. 

Spojenie dvoch silných značiek je na slovenskom trhu výnimočné a je to veľká príležitosť pre všetkých zúčastnených. Potrebovali sme preto skúseného a silného partnera, ktorý sa orientuje v medzinárodných korporáciách, nebojí sa naskočiť do rozbehnutého vlaku, má drive, pozná problematiku lídrov na trhu a dodá nám praktické a užitočné rady v celom procese. Všetci sme cítili a dnes už aj vieme, že Generations je súčasťou nášho tímu.

Róbert Tóth