Delight.concept

Idea
Sociálne siete
Multimediálny obsah

Zadanie

Vytvoriť novú značku unikátneho remeselného startupu.

Riešenie

S dôrazom na konceptuálny rozmer remeselného startupu sme vytvorili kompletnú korporátnu identitu, príbeh a komunikáciu novej značky. Naším cieľom bolo zdôrazniť originalitu každého jedného remeselného výrobku a jeho vlastný – unikátny príbeh.

Delight.concept dáva život tradícii

Pohovorme si o vašej značke.