Danfoss – Ako z tímu vybudovať tribe

Idea
Employer
branding

Zadanie

Budovať znalosť značky Danfoss na Slovensku, lokalizovať globálnu víziu Danfossu, zjednotiť slovenský manažment, biele a modré goliere a výrobných pracovníkov. Definovať EVP a navrhnúť stratégiu employer brandingu, definovať firemnú kultúru značky a implementovať ju medzi všetkých zamestnancov v manažmente, inováciách, administratíve aj výrobe.

Idea

Nasledovaniahodný

Riešenie

Positioning a návrh celého množstva aktivít v rámci definovanej 360° (B2B, B2C komunikácia, event, náborová kampaň, workshopy, sociálne médiá, spôsob komunikácie a implementácie na celý rok).

Pohovorme si o vašej značke.