fbpx

CASE STUDY: Ako sme zvýšili atraktivitu značky BILLA na trhu práce počas pandémie

4. 2. 2021

Spoločnosť Billa využila vo svojej employer
branding a HR kampani príbehy zamestnancov.

Je nám cťou, že pre riešenie svojej Employer branding a HR kampane si vybrala spoločnosť BILLA práve našu agentúru Generations. Nie je to náhoda. Riešenia pre Employer branding patria k jedným z kľúčových know how našej agentúry. Namiesto kampane sme pre klienta priniesli riešenia a nástroje, ktoré môže využívať dlhodobo a jednotlivé médiá sú nastavené tak, aby mohli aktuálne reagovať na potreby spoločnosti. Spolu s klientom a zamestnancami sme túto verzatilitu riešenia mohli až nečakane rýchlo overiť, pretože v čase spustenia kampane prišla pandémia COVID-19.

Case study Employer brandingu spoločnosti BILLA predstavuje kreatívny riaditeľ agentúry Generations Erik Reingraber.

Ďakujeme magazínu Stratégie za rozhovor a uverejnenie case study v decembrovom čísle Stratégie 2020.

S: Aké bolo zadanie od klienta?

Budovať hrdosť zamestnancov na značku BILLA a paralelne vytvoriť zo značky BILLA preferovaného zamestnávateľa pri nábore, postavené na štyroch zamestnaneckých pilieroch.

My oceníme vašu šikovnosť a vy oceníte:
1. Dobrý kolektív
2. Ústretového vedúceho
3. Prácu za rohom
4. Možnosť vyniknúť

S: Ako ste nad zadaním rozmýšľali?

V spoločnosti BILLA boli vždy ľudia na prvom mieste, a preto sme logicky začali od zamestnancov, ktorí tvoria značku. A od začiatku sme sa rozhodli využiť storytelling. Využiť príbehy a príklady zamestnancov, postaviť ich do centra komunikácie, do úlohy nositeľov zmeny. A neskôr z nich urobiť ambasádorov samotnej značky. Bolo nám jasné, že kľúčom bude autenticita tvrdení, preto sme aj v kampani chceli využívať tváre zamestnancov a ich osobné výpovede.

S: Čo bolo hlavným cieľom kampane?

Zlepšiť vnímanie a zvýšiť atraktivitu značky BILLA na trhu práce, zabezpečiť pre klienta nábor nových zamestnancov s dôrazom na komunikáciu zamestnaneckých pilierov BILLA a pracovného prostredia. Zároveň posilniť pozitívne vnímanie BILLA ako zamestnávateľa u súčasných zamestnancov a podporiť ich lojalitu.

S: Určili ste si aj vedľajšie ciele?

Cieľom bolo tiež zvýšiť atraktivitu zamestnania v tomto obchodnom reťazci, dostať ho na pozíciu, ktorá mu z hľadiska veľkosti v rámci konkurenčného prostredia prináleží. A posilniť pozitívne vnímanie spoločnosti ako zamestnávateľa z pohľadu vlastných zamestnancov. Urobiť z nich ambasádorov tejto pozitívnej zmeny.

S: Ako ste rozmýšľali nad kreatívou?

Kreativitu sme postavili na obojstrannom oceňovaní: čo dokáže alebo chce u svojich zamestnancov a potenciálnych zamestnancov oceniť BILLA a čo oceňujú na práci v BILLA samotní zamestnanci. K tomuto prístupu nás priviedol prieskum a mnohé workshopy so zamestnancami, s vedením spoločnosti, HR oddelením, oddelením marketingu a PR a ostatné nástroje, ktoré u nás v agentúre využívame.


“Ústredným médiom kampane je microsite sikovni.sk – stránka pre zamestnancov a budúcich zamestnancov BILLA. Na nej prezentujeme príbehy konkrétnych zamestnancov, predstavujeme benefity a piliere, o ktoré sa opiera zamestnanecká kultúra v BILLA, ukazujeme zamestnanecké prostredie v centrále, skladoch a predajniach BILLA.”

 

S: Ako vyzerala samotná kampaň?

Ústredným médiom kampane je microsite sikovni.sk – stránka pre zamestnancov a budúcich zamestnancov BILLA. Na nej prezentujeme príbehy konkrétnych zamestnancov, predstavujeme benefity a piliere, o ktoré sa opiera zamestnanecká kultúra v BILLA, ukazujeme zamestnanecké prostredie v centrále, skladoch a predajniach BILLA. Je tu zároveň jednoduchý engine na rýchle vyhľadávanie aktuálnych voľných pracovných pozícií.

Úlohou ostatných médií bolo predovšetkým zabezpečiť traffic na tejto stránke a predstavenie spomínaných zamestnaneckých pilierov BILLA. Na posilnenie autenticity kampane sme využívali fotografie, výpovede a príbehy konkrétnych a skutočných zamestnancov.

S: Aké kanály ste použili a ako sa líšila kreatíva v jednotlivých mediatypoch?

Fázovanie kampane vychádzalo z cieľov a určenej stratégie. Prvá fáza bola zameraná na súčasných zamestnancov BILLA a ďalšia fáza pre širokú verejnosť, resp. potenciálnych záujemcov o zamestnanie v BILLA. Na internú komunikačnú kampaň sme využili mailing, plagáty, interné rádio v predajniach, intranet, interný časopis, SMS a nosiče v zamestnaneckom zázemí na jednotlivých pracoviskách. Nosiče mali informačnú aj aktivačnú úlohu. Využili sme aj internú súťaž na posilňovanie ústrednej idey oceňovania. V externej komunikačnej kampani sme využili outdoor v blízkosti predajní, plagáty v predajniach, HR inzerciu.

Časť komunikácie zastrešoval klient in-house, prípadne v spolupráci s inými agentúrami, napríklad rádio, PR a digitálnu komunikáciu. Netradičnou bola aplikácia SiBILLA, ktorá jednoduchým enginom predpovedá vašu profesionálnu budúcnosť v BILLA podľa vami zvolených parametrov. Každý si môže vyskúšať, na akú pozíciu má najväčšie predpoklady.

“Šikovní sa počas pandémie zmenili na statočných.”

S: Museli ste v procese meniť priebeh kampane?

Toto bola asi najväčšia výzva, ktorej sme počas procesu čelili. Bezprostredne pred spustením kampane nabrala na obrátkach pandémia a čoskoro prišlo k lockdownu. Na to sme museli rýchlo reagovať kompletnou zmenou kampane, resp. jej kľúčového posolstva. Zároveň sa ukázala šanca využiť potenciál tejto situácie a obrátiť ho v náš prospech. Zo šikovných sa v priebehu niekoľkých dní stali statoční.


“Oceňovali sme statočnosť našich zamestnancov, posilňovali sme pilier dobrý kolektív, ktorý sa prejavoval v osobnej zainteresovanosti zamestnancov na riešení situácie, ich nasadením, zodpovednosťou a obetavosťou.”

 

Naďalej sme využívali ich konkrétne výpovede, to, ako sa ich pôvodné príbehy spred vypuknutia pandémie dopovedávali alebo získavali ešte väčší a silnejší význam pod vplyvom aktuálnej situácie.

Microsite, ktorá sa zo sikovni.sk premenovala veľmi rýchlo na statocni.sk, sme vytvorili akýsi hub rýchleho a aktuálneho toku informácií medzi spoločnosťou, zamestnancami a verejnosťou, pretože zmeny, predpisy a nové opatrenia sa menili často z hodiny na hodinu.

Kampaň, resp. komunikácia stále žije a naberá na seba ďalšie a ďalšie riešenia. Aj v súčasnosti sa zaoberáme prenesením nového Employer brandingu do priestorov existujúcich aj novootváraných školiacich stredísk  BILLA.

 

Klient: Peter Lackó, Lenka Krajčíková, Denisa Pernicová, Kvetoslava Kirchnerová
Stratégia: Daniel Bradáč
Kreatívny riaditeľ: Erik Reingraber
Account manager: Mária Pikuláková
Art director: Jozef Dubovský, Monika Holečková
Project manager pre microsite: Roman Horváth
Social media: Barbora Jozefíková
Šikovní: Zamestnanci BILLA a Generations 🙂

4. 2. 2021

Páčil sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte vždy čerstvé informácie zo sveta brandingu a života agentúry Generations priamo na váš e-mail.

Páčil sa vám tento článok

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.