Trendom už nie je Work-Life Balance, ale Well-Being

Proces brandingu v Generations je komplexný proces. Počas analytickej fázy sa s našimi klientami mnohokrát dostávame k podstate biznisu a budúcnosti celého odvetvia. Preto poznáme témy, ktoré firmy podľa svojej veľkosti a odvetvia podnikania práve teraz riešia. Jednou z nich je nástup trendu Well-Being.

1. Schopnosť rýchlej implementácie nového systému práce


Dnes otázka neznie, či sa zmení štýl práce, lebo sa zmenil a natrvalo. Firmy optimalizujú pracovné miesta, opúšťajú celé poschodia, niekde aj celé budovy. Zavádzajú trvalý home office, majú interaktívne miestnosti, dokonca veľmi dobre vybavené štúdiá. Zdigitalizovali množstvo činností v rekordnej rýchlosti. Používajú nové aplikácie, nové nástroje. Úloha dnešných dní znie – ako rýchlo sa dajú tieto zmeny trvalo implementovať do hláv a správania ľudí, ak máte napríklad 2-3 tisíc zamestnancov. Toto je kľúčové.

V každej firme je cca 20% zamestnancov, ktorí obľubujú novinky a nie je pre nich žiadny problém osvojiť si aj nový štýl práce. Ale čo ostatní? Tí sú výzvou pre HR a projektové riadenie, vyšší aj stredný manažment. Pretože nikdy nemôžete povedať, že celá firma pracuje po novom, pokiaľ si nový spôsob práce neosvojí aspoň 80% firmy. Našou úlohou bolo a je pomôcť firmám v rámci employer brandingu a budovania novej firemnej kultúry a tento stav dosiahnuť už do 2 mesiacov.

2. Work-Life Balance sa zmenil na Well-Being


Firmy doslova vtrhli ľuďom do obývačky a nepýtali si povolenie. Zotreli sa hranice medzi pracovným prostredím a domácim prostredím . Zamestnanci majú pocit, že pracujú dvakrát toľko s polovičným efektom a únavou (aj pod vplyvom celospoločenského diania a negatívych tém). Navyše nie každému vyhovuje práca z domu, nie každý má na ňu podmienky. Sú odvetvia a činnosti, ktoré sa z domu vykonávať nedajú. Ako vychádzať, kompenzovať a balansovať prácu jedných alebo druhých je hotové umenie. Už nie je dôležitý Work-Life Balance, ktorý si zamestnanec manažoval a určoval sám, ale Well-Being. Teda reálna a skutočná starostlivosť o zamestnanca a jeho psychickú pohodu, dôsledné vymedzenie práce a domácnosti, aj keď sa jedná o home office. Remote manažment nielen s dôrazom na efektivitu práce a výkon a zamestnanca, ale aj jeho pocity a stav.

Do toho všetkého sem prirodzene a samozrejme vstupuje citlivá otázka dnešných dní – očkovanie. Zdravie vs. osobná sloboda vs. práca v kolektíve, ktoré nie sú vyjasnené v celej spoločnosti a teda prístup sa líši od firmy k firme.

Žena pracujúca na laptope doma.

Pohovorme si o vašej značke.

3. Digitalizácia, IT gramotnosť a jej vplyv na biznis


Digitalizácia sa zrýchlila počas korony v každej firme. IT je dnes biznis a logicky sa dostalo do centra biznisu. Nastala však zmena procesov v biznis rozhodovaní? Zmena pozícií a rolí? Je jasné, že IT gramotnosť top aj middle manažmentu musí rásť, lebo tvár každej firmy sa radikálne mení. Mení sa rola IT. Vzniká dopyt po technicky aj biznis zdatných konzultantoch. A poďme v týchto úvahách ešte ďalej… keďže sa firmy zdigitalizovali musí logicky rásť dopyt nielen po vizualizácii a analytike všetkých dát, ktoré sú dnes online, ale výrazne aj po bezpečnosti. Bezpečnosti dát, procesov, ľudí, systémov.

4. Branding – mení sa očakávanie od značiek


Keďže žijeme v období toľkých zmien je logické, že sa mení aj nastavenie vzťahov firiem a značiek so zákazníkmi. Firmy chcú vedieť od svojich zákazníkov, aké sú ich očakávania. Či nemajú v dôsledku digitalizácie a zmien nákupného správania meniť svoj biznis model, vytvárať nové služby, meniť ich úroveň a rozsah, či nebodaj nerebrandovať alebo vytvárať nové značky.

Toto všetko riešime. Tých problémov a nových výziev sa odkýva omnoho viac. Témy sa netýkajú len zmeny práce vo firmách a modelov biznisu, ale v celej spoločnosti. Žijeme v časoch veľkých zmien, ktoré budú priať pripraveným, agilným a silným lídrom.

Pokojne sa nám ozvite, radi sa o takejto budúcnosti pobavíme…